"Sústredenie so zameraním na drezúrnu/skokovú prípravu a všestrannú spôsobilosť" (3.-5. marca 2015)

V dňoch 3. - 5. marca 2015 sme pod vedením MVDr. Lucie Naštickej a Martina Maivalda usporiadali prvé drezúrno-skokové sústredenie, ktorého cieľom bolo pomôcť účastníkom s prípravou na novú športovú sezónu a s nácvikom postupnej, systematickej práce pri tréningu. 
Sústredenie bolo zamerané na drezúrnu a skokovú prípravu koní jazdcov a vodenie koní na trati cross-country. Na záver sústredenia účastníci absolvovali drezúrnu úlohu a tréningový parkúr s možnosťou využitia crossových prekážok.
 
Počas sústredenia frekventanti získali poznatky z nasledujúcich oblastí: 
· zásady výberu koňa na všestrannú spôsobilosť, drezúru a parkúr
· ako môže exteriér koňa ovplyvňovať jeho výkonnosť a zdravotný stav
· pravidlá veterinárnej prehliadky a jej priebeh
· zásady predvedenia koňa na drezúrnom obdĺžniku
· čo sa hodnotí ako dôležité v drezúrnej úlohe
· kavaletová práca, gymnastická príprava
· taktika na parkúre
· význam vzdialenosti a počtu cvalových skokov medzi prekážkami
· správne tempo na parkúre
· tempo pri cross-country
· zásady prekonávania terénnych prekážok