Plemenníci

   Harwy (Przedswit XXIX)

 

Przedswit XXIX, športovým menom Harwy, narodený 24.3.2002, je potomkom moravského Przedswita miroslavského z matky Harun 11. Harwy absolvoval výkonnostné skúšky v roku 2006 v triede Elita a bol zaradený do športovej testácie. Z dosiahnutých úspechov je potrebné spomenúť víťazstvo Harwyho v CCI* Motešice 2008, víťazstvo v CNC finále Striebornej podkovy 2008, druhé miesto v CCI* v roku 2009 a druhé miesto v CCI** v roku 2009 v Pardubiciach. Za úspech je potrebné považovať i kvalifikáciu a účasť na Majstrovstvách sveta mladých koní vo francúzskom Mondial du Lion v rokoch 2008/2009. Je víťazom pardubickej Zlatej podkovy (apríl 2010), zvíťazil i v CIC* v Tatranskej Lomnici (júl 2006), či v CIC* v rakúskom Himberg-Gutenhof (september 2008). Harwyho do military počas sezón 2006-2007 zasvätil Patrik Eibner, v ďalšej športovej kariére pokračoval pod vedením Martina Maivalda (2008-2012). Harwy v súčasnosti pôsobí v plemenitbe v Žrebčíne Motešice a v roku 2015 sa tešíme už z tretieho ročníka jeho potomkov. 

  

   Harwy (Przedswit XXIX) a Martin Maivald, CCI* Motešice, jún 2009  Harwy (Przedswit XXIX) a Martin Maivald, MS mladých koní vo všestrannosti, Modial du Lion, 2009  

   Harwy (Przedswit XXIX) a Martin Maivald, parkúrové preteky Šala, 2010  Harwy (Przedswit XXIX) a Martin Maivald, MS mladých koní vo všestrannosti, Modial du Lion, jeseň 2009

       

  

  

 

 

Nemo (Przedswit XXXIV)

 

Przedswit XXXIV, Nemo, narodený 18. mája 2008, zdedil po otcovi,  Przedswitovi Svrženskom-2 (vlastná výkonnosť "Skok S"), zdedil nielen výborný exteriér a eleganciu, ale aj skokové nadanie.  V roku 2012 absolvoval výkonnostné skúšky v triede Elita a následne bol zaradený do športovej testácie. V súčasnosti pôsobí v plemenitbe v Žrebčíne Motešice a s Martinom Maivaldom sa zúčastňuje parkúrových pretekov. 

 

  Nemo (Przedswit XXXIV) a Dorka Kotradyová, Šampionát mladých koní, Topoľčianky, 2012, foto: horses.sk  Nemo (Przedswit XXXIV) a Dorka Kotradyová, Šampionát mladých koní, Topoľčianky, jeseň 2012, foto: horses.sk  

  Nemo (Przedswit XXXIV) a Martin Maivald, parkúrové preteky RS Team, 2014, foto: Milina Strihovská  Nemo (Przedswit XXXIV) a Martin Maivald, parkúrové preteky, Trenčianske Teplice, 2014, foto: Lucia Púryová  Nemo (Przedswit XXXIV) a Martin Maivald, drezúrne preteky, Motešice, 2014, foto: Lucia Púryová

 

 

 

 Orgován (North Star XV)

 

Orgován, North Star XV (North Star XI x Furioso XIX-28/Filoména), narodený 26.1.2009, absolvoval na jeseň 2012 výkonnostné skúšky v triede Elita. Vyznačuje sa pekným exteriérom, výbornou mechanikou pohybu aj skoku a skvelým charakterom. V športe bol aktívny v sezóne 2014 a začiatkom roku 2015, kedy sa v sedle s juniorkou Nikolou Kratochvílovou predstavil v nižších military a parkúrových súťažiach. V súčasnosti pôsobí v plemenitbe v Žrebčíne Motešice. 

 

  Orgován (North Star XV) a Nikola Kratochvílová, military Z, Zálesie, 2015  Orgován (North Star XV) a Nikola Kratochvílová, military Z, Zálesie, máj 2015

   

 

Jánošík (Gidran XX)

 

Jánošík (Gidran XX) po žrebcovi Gidran XVII, z kobyly North Star IX-36/Nioba, narodený 25. apríla 2004, bol do plemennej knihy furioso zaradený na základe výkonnostných skúšok zložených na jeseň 2007 (trieda Elita). Jeho pekný exteriér, pôsobivé chody a učenlivosť ho predurčili na kariéru drezúrneho koňa. V športovej testácii bol v rokoch 2008-2012, kedy s českým jazdcom Michalom Knoflíčkom žali úspechy najmä v českých drezúrnych obdĺžnikoch. Medzi ich najväčšie úspechy patrí 2. miesto na Majstrovstvách Českej Republiky v drezúre mladých jazdcov (Karlove Vary, 2012, drezúra ST), 2. a 3. miesto v drezúre stupňa ST v Jaroměři – Josefove (jún 2012), víťazné štarty a početné umiestnenia v drezúre S v roku sezónach 2010-2011, ako aj 3. a 5. miesto v drezúre S na MČR starších juniorov 2010 v Hradištku. Momentálne sa naplno venuje novej roli plemenníka v Žrebčíne Motešice a v roku 2015 sa tešíme z jeho prvého potomstva. 

 

  

  Jánošík (Gidran XX) a Michal Knoflíček, MČR v drezúre mladých jazdcov 2012, St. Role, foto: Marcela Klingorová   Jánošík (Gidran XX) a Michal Knoflíček, Dunajský Klátov, 8.5.2010, foto: G. Michaličková 

  Jánošík (Gidran XX) a Michal Knoflíček, Dunajský Klátov, 5/2010, foto: G. Michaličková  Jánošík (Gidran XX) a Michal Knoflíček, MČR v drezúre-mladí jazdci 2012, St. Role, foto: Marcela Klingorová

 

 

 

Hamlet (Furioso XXXVI)

 

Furioso XXXVI Hamletnarodený 17.8.2002, je po otcovi polobrat žrebca Furioso XXX/Frodo. Po výkonnostných skúškach (2006 - Trieda I.) bol zaradený do drezúrnej testácie. V sedle s Andreou Haščičovou-Ambrovou absolvoval drezúrne súťaže do stupňa L. Bohužiaľ zranenie panvovej končatiny predčasne ukončilo jeho športovú kariéru. Obojstranne zaujímavý pôvod či už zo strany otca, no najmä matky Silnej po plnokrvnom Silvanerovi z Hugben 25, dávajú predpoklad pre produkciu dobrých športových koní. V chove furiosa na Slovensku bol využitý zatiaľ menej, niekoľko sezón pôsobil v plemenitbe na Morave. V súčasnosti pôsobí v Žrebčíne Motešice, kde sú k videniu jeho potomkovia z ročníkov 2014 a 2015.

 

  Hamlet (Furioso XXXVI)  Furioso XXXVI/Hamlet a Andrea Haščičová-Ambrová  Hamlet (Furioso XXXVI) a Andrea Haščičová-Ambrová

 

 

Móric (Furioso XL)

 

Móric (Furioso XL), po Furioso XXXVII/Frigor, z maďarskej kobyly Furioso XXIV-28/Lana, narodený 10. apríla 2007, absolvoval na jeseň 2010 výkonnostné skúšky v triede I. Následne, pod vedením Andrey Haščičovej-Ambrovej pokračoval v drezúrnom výcviku a zúčastňoval sa drezúrnych pretekov do stupňa S. V roku 2013 sa stal tiež Šampiónom výstavy Agrokomplex. Od roku 2014 pôsobí v plemenitbe v Žrebčíne Motešice. V roku 2015 sa tešíme z jeho prvých žriebät. 

 

  Móric (Furioso XL) a Andrea Haščičová-Ambrová, Drezúrne preteky, Dan Club, Stupava, október 2012  Móric (Furioso XL) a Andrea Haščičová-Ambrová, Drezúrne preteky, Drepech, Ivanka pri Dunaji  Móric (Furioso XL) - Šampión výstavy Agrokomplex 2013, foto: horses.sk

 

  

Frodo (Furioso XXX/F XXIV-2)

 

Furioso XXX – športovým menom Frodo, narodený 31.5.2002, po žrebcovi Furioso XXIV a z matky Dunsany 11, je ďalším predstaviteľom v súčasnosti najrozšírenejšej maďarskej línie založenej žrebcom Furioso III. Do plemennej knihy furioso bol zaradený po absolvovaní výkonnostných skúšok v triede I. v roku 2005. Tento korektný žrebec pôsobil v chovoch na Morave a Slovensku. Na medzinárodnej výstave v Hódmezővásárhelyi 2006 obsadil druhé miesto v šampionáte žrebcov. Je šampiónom výstav Napajedla 2007, Kôň 2008 a 2009, Agrokomplex 2008, medzinárodnej výstavy IFS Hódmezővásárhelyi 2009 a šampiónom trenčianskej výstavy Kôň v roku 2012. Potomkovia disponujú výbornou mechanikou pohybu a dobrou hornou líniou. 

 

 Frodo (Furioso XXX), foto: horses.sk  Frodo (Furioso XXX) - Šampión výstavy Kôň 2012, foto: horses.sk

 

 

Istambul (Gidran XIX)

 

Gidran XIX/Istanbul je z otcovej strany  vnukom žrebca Gidran XVI/Gazal. Z matkinej strany je otec matky Furioso XVIII, matka matky Csilingelo je predstaviteľkou chovu furiosa princa Ludvíka Bavorského. Podľa maďarskej taxonómie, kde Gidran tvorí samostatné plemeno, bol Istambul pomenovaný ako Furioso 59. Výkonnostné skúšky absolvoval v Motešiciach v roku 2006 v triede Elita. V chove má zaradené dve dcéry. 

 

Istambul (Gidran XIX)

 

 

 Przedswit Svrženský-2

 

Przedswit Svrženský-2, po Przedswit X-73, z kobyly Gazela (Faharadscha 3) sa narodil 14.5.1986. Na základe zloženia výkonnostných skúšok bol v roku 1989 zaradený do plemennej knihy moravského teplokrvníka (resp. českého teplokrvníka). Svoje kvality potvrdil aj v športe, kde dosiahol výkonnosť na úrovni skoku S. Toto nadanie posúval aj ďalej na potomstvo (výkonnosť T). Przedswit Svrženský-2 motešický chov obohatil o celú radu zaujímavých, talentovaných koní, z ktorých niektoré sú už zaradené v plemenitbe, napríklad jeho dcéry Lagúna a Lipka, ktoré sa tiež osvedčili v military športe. Po jeho úhyne v roku 2013 sa jeho pokračovateľom stal skokovo nadaný Nemo (chovným menom Przedswit XXXIV), po ktorom máme v ročníku 2014 a 2015 niekoľko pekných žriebät. V športovej sezóne 2015 Žrebčín Motešice aktívne reprezentujú 2 jeho potomkovia - žrebec Piaf a kobyla Polárka (obaja narodení v roku 2010).

 

Przedswit Svrženský-2

 

 

Eurograf (Furioso XXV)

 

Furioso XXV, športovým menom Eurograf, bol nositeľom maďarskej línie založenej žrebcom Furioso III. Eurograf bol predstaviteľom ušľachtilejšieho typu furiosa, športovo sa presadil najmä vo všestrannej spôsobilosti (vlastná výkonnosť military CCI* a parkúr L). V Žrebčíne Motešice pôsobil niekoľko sezón ako hlavný plemenník. Potomstvu odovzdával elegantný a korektný exteriér a jemu vlastnú učenlivosť, pracovitosť, pekné chody a skok.  Z jeho potomstva stoja za zmienku predovšetkým kobyly Moskva (Furioso XXV-22), Nataša (Furioso XXV-33) a Osaka (Furioso XXV-38) a valach Ilja (Furioso XXV-7), ktorí sa osvedčili predovšetkým vo všestrannej spôsobilosti a Furioso XXXIV/Red Fernet (z chovu Ing. Kataríny Žiakovej), ktorý sa presadil v drezúrnom obdĺžniku (výkonnosť ST). Z celkovo štyridsaťjeden narodených potomkov boli do plemenitby v SR zaradení traja synovia (3694 F XXXIII/Aragon, 3692 F XXXIV/Red Fernet, 3760 F XXXIX/Fokker Flight) a štrnásť dcér. Po Eurografovom úhyne v roku 2014 je jeho jediným pokračovateľom Furioso XXXIV/Red Fernet (z chovu Ing. Kataríny Žiakovej). 

 

 Eurograf (Furioso XXV) a Veronika Kučerová, military CIC*, Motešice, 2009 Eurograf (Furioso XXV) a Veronika Kučerová

 Eurograf (Furioso XXV) a Veronika Kučerová, military L, Pardubice, 2010 Eurograf (Furioso XXV) a Veronika Kučerová, Pardubice 2010

 

  

Jerevan (Gidran XXI)

 

Gidran XXI/Jerevan, narodený 8.6.2004, bol v roku 2007 zaradený do plemenitby zložením výkonnostných skúšok v triede Elita. Následne bol zaradený do športovej testácie, kde dosiahol výkonnosť "Skok L". Otcom Jerevana je Gidran XVII, no pozornosť si zaslúži najmä matka North Star IX-10, matka plemenníka Eurograf a siedmich dcér zaradených do plemenitby v Motešiciach. Z Jerevanovho potomstva za zmienku stojí najmä kobyla Ružena (Gidran XXI-2) z plnokrvnej Kaťuše, ktorá v sezóne 2015, ako 4-ročná prvýkrát odštartovala v súťažiach všestrannosti a javí sa veľmi nádejne. Z dorastu treba spomenúť žrebca Toronta (Gidran XXI-7) z elitnej chovnej kobyly Catalin IX-8/Gizela, narodeného v roku 2014, ktorý sa stal juniorským šampiónom výstavy Kôň 2014. Jerevan bol v roku 2014 pre export z plemenitby vyradený. 

 

 Jerevan (Gidran XXI) a Michaela Sobotková, výstava Kôň 2013 Jerevan (Gidran XXI) Jerevan (Gidran XXI) a Alice Delahunty, MSR v drezúre 2014, Motešice

 

 

5661 Hortobágy Nonius-63 Szamos

 

5661 Hortobágy Nonius-63 Szamos (Nonius XI x 529 Nonius XLVII-59 Máglyás), narodený v roku 2009, do nášho žrebčína zavítal v júli 2015. Tento krásny žrebec, pôvodom od maďarského chovateľa Hortobágyi Nonprofit Kft. Mátai Ménes, bude u nás pre oživenie krvi zaradený do chovu noniusov. 

 

 5661 Hortobágy Nonius-63 Szamos, foto: Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület / Hortobágyi Nonprofit Kft. Mátai Ménes 5661 Hortobágy Nonius-63 Szamos, foto: Ivana Križová 5661 Hortobágy Nonius-63 Szamos, autor fotografie: Ivana Križová

 

 

Pankrác (Nonius XXXI)

 

Pankrác (Nonius XXXI), narodený 26. marca 2010, po Nonius XVI/Nor, z kobyly Nonius III-47, bol do plemenitby zaradený na základe výkonnostných skúšok zložených na jeseň 2013. V roku 2015 sme privítali jeho prvých potomkov.  

 

 Nonius XXXI/Pankrác Pankrác (Nonius XXXI) v záprahu, jeseň 2013