Naše chovné kobyly

 

                                                          Anastasia po Furioso XXV/Eurograf                                              

 

Anastasia, narodená 5.5.2007 (Furioso XXV/Eurograf x Atlanika), pochádza od rakúskeho chovateľa plemena furioso, Dr. Svena Budika. Po absolvovaní výkonnostných skúšok na jeseň 2010 bola zaradená do športovej testácie. Napriek nižšiemu vzrastu (cca 160 cm) sa nestratila a úspešne obstála v súťažiach všestrannej spôsobilosti, doma aj v zahraničí (2. miesto v military ZL na Panskej Líche v Brne v júni a v októbri 2011, 2. miesto na military ZL v Humpolci v júli a v auguste 2011, 2. miesto na military Z v rakúskom Tullne v apríli 2011). Anastasia bola v roku 2012 zaradená do chovu a zatiaľ dala 3 žriebätá:

 • žrebec Špás, narodený v roku 2013 (po Furioso XXX/Frodo)
 • kobyla Tinta, narodená v roku 2014 (po Przedswit XXXIV/Nemo)
 • žrebec Utorok, narodený v roku 2015 (po Przedswit XXIX/Harwy)

  Anastasia a Dorka Kotradyová, Tulln 2011, foto: Dorota Vavrušová  Anastasia a Dorka Kotradyová, Humpolec 2011, foto: Dorota Vavrušová  Anastasia a Dorka Kotradyová, Pardubice 2011, foto: Dorota Vavrušová

 

 

 

 

Moskva (Furioso XXV-22)

 

Moskva (Furioso XXV-22), narodená 6.3.2007, po Furioso XXV/Eurograf, z kobyly Časpal I-11/Čakanka, sa v rokoch 2011 - 2014 presadila predovšetkým v súťažiach všestrannosti, doma i v zahraničí. Medzi jej najväčšie úspechy jednoznačne patrí 2. miesto v military CIC* v Motešiciach, pod vedením Kláry Abrahamfyovej (september 2012), o rok neskôr 5. miesto, opäť v CIC* v Motešiciach, tentokrát v sedle s Martinom Maivaldom, či 4. miesto v military stupňa L v Humpolci v auguste 2012 (s Klárou Abrahamfyovou). Po absolvovaní MSR vo všestrannej spôsobilosti 2014 (s Veronikou Kučerovou obsadili 2. miesto v súťaži seniorov) bola zaradená do chovu a na jar 2015 dala prvé žriebä - kobylku Ulu (po Furioso XXXVI/Hamlet). 

 

  Moskva (Furioso XXV-22) a Klára Abrahafyová  Moskva (Furioso XXV-22) a Klára Abrahamfyová, military v Bábolne, 2012  Moskva (Furioso XXV-22) a Martin Maivald, military CIC*, Motešice, september 2013, foto: Lucia Púryová

  Moskva (Furioso XXV-22) a Klára Abrahamfyová, 2012  Moskva (Furioso XXV-22) a Veronika Kučerová, military ZL, MSR vo všestrannosti, júl 2014, foto: Dušan Alföldy

 

 

 

  Hortenzia (Furioso XXIV-3)

 

Hortenzia (Furioso XXIV-3), z kobyly North Star IX-10, po žrebcovi Furioso XXIV, sa narodila 3. augusta 2002. Výkonnostné skúšky v triede Elita zložila ako 4-ročná, na jeseň 2006. Následne bola nakrátko zaradená do športu, kedy sa pod vedením Ivana Kureja umiestnila na 3. mieste v súťaži všestrannosti ZK poriadanej na Čiernej Vode (jún 2006) a v roku 2007 sa v sedle s Dorkou Kotrádyovou zúčastnila militarov Z v Tatranskej Lomnici, Pardubiciach a v Humpolci. Hortenzia je veľmi dobrou matkou, doposiaľ nám dala 6 žriebät:

 • 2009: žrebec Bon Voyage (po Przedswit XXIII)
 • 2010: žrebec Puškin (po Przedswit Svrženský-2)
 • 2011: kobyla Regina (po Furioso XXVII/Wigo)
 • 2012: kobyla Stelu (po Kasr El Nil II)
 • 2013: žrebec Špunt (po Przedwit XXIX/Harwy)
 • 2014: kobyla Tatra (po Przedswit XXXIV/Nemo)

  Hortenzia (Furioso XXIV-3) a Dorka Kotrádyová, foto: Dorota Vavrušová  Hortenzia (Furioso XXIV-3) a Dorka Kotrádyová, military v Tatranskej Lomnici, 2007, foto: Dorota Vavrušová

 

 

Granada po Przedswit XIX

 

Granada (Przedswit XIX x North Star IX-10), narodená 26.7.2001 zložila výkonnostné skúšky v triede Elita na jeseň roku 2005. V rokoch 2006 - 2010 pôsobila s Ivanom Kurejom v športe, pričom medzi ich najvýznamnejšie výsledky možno zaradiť 4. miesto v military stupňa L v Motešiciach (jún 2010), 3. miesto v Zlatej podkove v Tatranskej Lomnici (júl 2009), 8. miesto v military CNC* v Somogysárde (september 2006) a 9. miesto v military CIC* v Tatranskej Lomnici (júl 2006). Po ukončení športovej kariéry v roku 2010 bola Granada zaradená do chovu. Bohužiaľ, vzhľadom na jej predčasný úhyn na koliku v máji 2015, dala len 2 žriebätá: 

 • 2011: žrebec Safír (po Catalin XIII)
 • 2014: žrebec Torpédo (po Przedwit XXIX/Harwy) 

   Granada a Ivan Kurej, military v Motešiciach, 2010, foto: Lucia Bubelinyová  Granada a Ivan Kurej, military v Tatranskej Lomnici  Granada a Ivan Kurej, všestrannosť v Tatranskej Lomnici

  

 

Lagúna po Przedswit Svrženský-2

 

Lagúna (Przedswit Svrženský-2 x Tabu-5/Tanečnica), narodená 6.6.2006, absolvovala výkonnostné skúšky v triede Elita na jeseň 2009. V roku 2010 odštartovala s Mariánom Mídelkom na viacerých pretekoch všestrannej spôsobilosti, pričom medzi ich najvýznamnejšie výsledky patrí prvenstvo v military ZL v Humpolci v auguste 2010, či 3. miesto v Bronzovej Podkove v Tatranskej Lomnici v júli 2010. Po ročnej pauze sa v sezóne 2012 nakrátko, v sedle s Dorkou Kotrádyovou, vrátila do military športu. Spoločne sa predstavili na military ZL v maďarskom Káposvári v máji 2012 (10. miesto) a na military L na Panskej Líche v Brne v júni 2012 (9. miesto). Následne bola Lagúna zaradená do chovu a zatiaľ dala 3 žriebätá:

 • 2013: žrebec Šibal (po Furioso XXX/Frodo)
 • 2014: kobyla Tlapka (po Przedswit XXIX/Harwy)
 • 2015: žrebec Uličník (po Furioso XXXVI/Hamlet)

  Lagúna a Marián Mídelka, Military Z, Motešice, jún 2010, foto: Lucia Bubelinyová  Lagúna a Dorka Kotrádyová, military ZL, Kaposvár, máj 2012, foto: Dorota Vavrušová  Lagúna a Dorka Kotrádyová, military L, Brno-Panská Lícha, jún 2012, foto: Dorota Vavrušová

 

 

 

Lipka po Przedswit Svrženský-2

 

Lipka, narodená 28.3.2006, po Przedswitovi Svrženskom-2 a z polokrvnej Vignety-K, zložila výkonnostné skúšky v triede I. na jeseň roku 2009. V sezónach 2010-2012 sa predstavila v parkúrových súťažiach aj v súťažiach všestrannosti. Pod vedením Veroniky Kučerovej dosiahla výkonnosť L v parkúre aj v military, pričom spomedzi jej výsledkov treba spomenúť prvenstvo v military ZL na Panskej Líche v Brne (jún 2011), 7. miesto na slovenskom parkúrovom šampionáte 6-ročných koní plemena ST (parkúr stupňa ZL+L) v Topoľčiankach v októbri 2011 a 7. miesto v military CNC* v Pincinnej v apríli 2012. V roku 2013 bola pripustená žrebcom Przedswit XXIX/Harwy a z tejto kombinácie vzišlo v roku 2014 jej prvé žriebä, kobylka Tilda. 

 

  Lipka a Veronika Kučerová, Šampionát 6-ročných koní plemena ST (ZL+L), Topoľčianky, október 2011, foto: Dorota Vavrušová  Lipka a Veronika Kučerová, military Motešice, foto: Dorota Vavrušová  Lipka a Veronika Kučerová, military L, Brno-Panská lícha, jún 2012, foto: Dorota Vavrušová

  

 

  

Vlnka (A 1/1)

 

Plnokrvná Vlnka, narodená 15.4.2003, po žrebcovi Blueridge Dancer, je po matke, Vinici, sestrou našej military hviezdy, Gomby (Furioso XXII-7). Vlnka si v rokoach 2011 - 2013 tiež vyskúšala kariéru military koňa. V sezóne 2011, pod vedením Martina Maivalda, nazbierala pár pekných umiestnení na pretekoch v susednej Českej republike (military ZL a L v Humpolci, Pardubiciach a na Panskej Líche v Brne, vždy 6. miesto). V sezónach 2013 - 2014 pokračovala v športe so Simonom Hlockým a prezentovala sa najmä na parkúrových súťažiach (do stupňa ZL). Zatiaľ dala 3 žriebätá: 

 • 2009: kobyla Oxana (po Catalin XI/Cassius)
 • 2010: žrebec Palermo (po Przedswit Svrženský-2)
 • 2015: žrebec Uno (po Furioso XL/Móric)

  Vlnka a Simon Hlocký, military Motešice, 2013, foto: Lucia Púryová  Vlnka a Simon Hlocký, parkúrové preteky Motešice, jún 2013, foto: Mária Hostačná  Vlnka a Martin Maivald, military Pardubice, foto: Dorota Vavrušová

 

 

 

Havana (Furioso XXIII-2)

 

Havana (Furioso XXIII-2), narodená 12. apríla 2002, po výbornom žrebcovi Furioso XXIII/Rinaldo II a z kobyly Furioso XIX-28/Filoména, bola do chovu zaradená na jeseň 2009, po zložení výkonnostných skúšok v triede Elita. V rokoch 2008-2014 dala 5 žriebät, s ročnou prestávkou v chove, kedy bola nakrátko zaradená do športu a absolvovala jednu sezónu s Klárou Abrahamfyovou (v roku 2009). Do športu sa opäť vrátila v roku 2015 a v sedle s Nikolou Kratochvílovou reprezentuje náš žrebčín v súťažiach všestrannej spôsobilosti. Predstavili sa v military Z v Zálesí (máj 2015), v Kolesách (jún 2015) a v Pardubiciach (júl 2016). Havana do roku 2014 dala 5 žriebät a v roku 2016 očakávame jej ďalšie žriebä po Przedswit XXIX/Harwy:

 • 2008: žrebec Napoleon (po Furioso XXV/Eurograf)
 • 2010: žrebec Patrón (po North Star XI)
 • 2012: kobyla Sisi (po Furioso XXX/Frodo)
 • 2013: žrebec Šiko (po Furioso XXX/Frodo)
 • 2014: žrebec Talent (po Przedswit XXIX/Harwy)

   Havana (Furioso XXIII-2) a Nikola Kratochvílová, parkúrové preteky Motešice, jún 2015, foto: Dušan Alföldy  Havana (Furioso XXIII-2) a Nikola Kratochvílová, drezúra/military ZL, Pardubice, júl 2015, foto: Kristína Tomkovičová  Havana (Furioso XXIII-2) a Nikola Kratochvílová, military Z, Zálesie, máj 2015, foto: Lucia Bubelinyová

 

  

Pohoda (North Star XI-15)

 

Pohoda (North Star XI-15), po žrebcovi North Star XI a kobyle Przedswit XIX-1/Honda, sa narodila 6.2.2010. Na jeseň 2013 absolvovala výkonnostné skúšky v triede I. Následne bola v roku 2014 nakrátka zaradená do športu, absolvovala pár parkúrových pretekoch, kde potvrdila svoje skokové predpoklady. V roku 2016 očakávame jej prvé žriebä. 

 

  Pohoda (North Star XI-15) a Martin Maivald, parkúrové preteky RS Team, 2014, foto: Milina Strihovská  Pohoda (North Star XI-15) a Michaela Sobotková, výkonnostné skúšky 2013, Motešice, foto: Lucia Púryová  Pohoda (North Star XI-15) a Michaela Sobotková, VS 2013, Motešice, foto: Lucia Púryová

 

 

Oliva (Furioso XXV-39)

 

Oliva (Furioso XXV-39), po Furioso XXV/Eurograf, z kobyly Časpal I-9/Častá sa narodila 17.3.2009. Na jeseň 2012, ako 3,5-ročná, zložila výkonnostné skúšky v triede I. Počas zaradenia do športovej testácie v sezónach 2013 - 2014 potvrdila svoje výnimočné skokové nadanie. V roku 2016 očakávame jej prvé potomstvo. 

 

  Oliva (Furioso XXV-39) a Martin Maivald, parkúrové preteky Motešice, december 2013, foto: Dušan Alföldy  Oliva (Furioso XXV-39) a Klára Abrahamfyová, parkúrové preteky Trenčianske Teplice, 2013, foto: Zuzana Koláriková  Oliva (Furioso XXV-39) a Klára Abrahamfyová, cross country tréning, Motešice, 2013, foto: Lucia Púryová

 

 

 

 

Panama (North Star XI-19)

 

Panama (North Star XI-19), po North Star XI a z kobyly Poduška, narodená 28.3.2010, absolvovala na jeseň roku 2013 výkonnostné skúšky v triede I. V roku 2015 sa tešíme z jej prvého potomka, kobyly Uspávanky (po Furioso XXXVI/Hamlet). 

 

  Panama (North Star XI-19) a Martin Maivald, výkonnostné skúšky, Motešice, 2013, foto: Lucia Púryová  Panama (North Star XI-19) a Martin Maivald, VS Motešice, 2013, foto: Lucia Bubelinyová